Societatea de Stiinte Matematice din Romania,
Filiala Dolj - “Ciprian Foiaş”

Despre...

Despre SSMR

Societatea de Ştiinţe Matematice din Romania (S.S.M.R.), sub diferitele denumiri purtate in decursul anilor (Societatea Gazeta Matematică (S.G.M.), Societatea de Ştiinţe Matematice şi Fizice (S.S.M.F.), Societatea de Ştiinţe Matematice (S.S.M.)) a fiinţat in temeiul Statutului S.G.M. din anul 1910, cu modificările aduse in anul 1932, al Statutului S.S.M.F. adoptat in anul 1949, al Statutului S.S.M. adoptat in 1964, cu modificările aduse in anul 1975 şi al Statutului S.S.M.R. adoptat in anul 1995.

1949 - Prin unificarea Societăţtii Gazeta Matematică cu Societatea Romană de Ştiinţe ia naştere Societatea de Ştiinţe Matematice şi Fizice din Romania, care moşteneşte pe baza unui nou statut patrimoniul celor doua societăţi. Preşedintele acestei noi societăţi este acad. Gr. C. Moisil. Societatea de Ştiinţe Matematice şi Fizice din Romania organizează Olimpiada Naţională de Matematică cu sprijinul financiar al statului, in trei etape: locală, judeţeană, naţională, preluand tradiţia concursurilor anuale ale Gazetei Matematice, care nu aveau o extindere naţională.